Στο γραφείο της Αχτσιόγλου υπογραφές Ομογενών της Αυστραλίας για την έναρξη λειτουργιάς του Γηροκομείου στην ΑντισσαΤο «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» στην Άντισσα .


Το θέμα της λειτουργίας του πεπαλαιωμένου και απαξιωμένου πλέον γηροκομείου της Άντισσας, επαναφέρει με επιστολή του στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Πιττακός ο Μυτιληναίος» Τ. Ιορδάνης.

Το κτήριο εδώ και 20 χρόνια από την ολοκλήρωσή του, παραμένει ανενεργό και ουδεμία προσπάθεια βρίσκει ανταπόκριση. Μετά την επιστολή της Υπουργού, το καλοκαίρι του 2017 και την απάντηση του Δήμου Λέσβου σε σχετικό αίτημα, στην οποία επισημαίνεται ότι διερευνάται κάθε δυνατότητα λειτουργίας του δημοτικού αυτού ακινήτου προς όφελος των ηλικιωμένων, παρήλθε μακρύ διάστημα δυόμισι και πλέον στείρων ετών.

Στο γραφείο της Υπουργού κ.Ε.Αχτσιόγλου η 3η επιστολή μας που συνοδεύει τις υπογραφές Ομογενών μας απ’ το Σύδνεϋ της Αυστραλίας .

Σήμερα 28.1.2019 .πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο της αρμοδίας Υπουργού κ.Ε.Αχτσιόγλου η 3η επιστολή μας που αυτή τη φορά συνοδεύει τις υπογραφές Ομογενών μας απ’ το Σύδνεϋ της Αυστραλίας, των συστρατευθέντων μαζί μας και αποτελούντων εφεξής μέλη της Επιτροπής Αγώνα.
<< …….…..……………………..…………..……Αξιότιμο
Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..……… Υπουργό
........................................................ ... Εργασίας, Κοινωνικής
Πρόεδρος του Συνδέσμου για …… Ασφάλισης & Κοινωνικής
............................................................... Αλληλεγγύης
την Ανάπτυξη της Λέσβου …..…. κα Έφη Αχτσιόγλου
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ».…… Σταδίου 29,
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της ….…….Αθήνα, -10110
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων
- Αγησιλάου 9 - Ηλιούπολη 163 46.. Κοιν :: 1) Υπουργό .
Τηλ.- Fax 210 9737053.......... Ενέργειας και Περιβάλλοντος
κιν. 6977503461.
………………………….……….2) Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου …………….…......……3) Κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους
…………….……… Λέσβου κ.κ. Πάλλη,Αθανασίου, Τάσσο
……………………….………4) Δήμαρχο Λέσβου
…………….……… 5)Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης
.Αθήνα, 24. Ιανουαρίου 2018…….…… …6) ΜΜΕ

ΘΕΜΑ : Το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» στην Άντισσα Λέσβου. Στην Επιτροπή Αγώνα για τη λειτουργία του, συστρατεύονται Ομογενείς από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας .

Σχετ: 1). Το έγγραφό του καθ΄υμάς Υπουργείου με αρ.πρωτ.ΓΠ/Δ2/οικ..9290/291 της 29-02-2016.
2). Η επιστολή μας προς υμάς της 17ης Ιουλίου 2017 με αριθμ. πρωτ .31660/2358//19.07.2017.
3). Η επιστολή μας προς υμάς της 15ης Οκτωβρίου 2018 με αριθμ. πρωτ .54062./3356.//16.10.2018.
4). Η επιστολή μας προς υμάς της 12ης Νοεμβρίου 2018 με αριθμ. πρωτ .58495/3740//12.11.2018.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Η Επιτροπή Αγώνα για τη έναρξη λειτουργίας του Γηροκομείου Αντίσσης Λέσβου, συνεχώς ενδυναμώνεται με νέα μέλη. 

Το κείμενο της δημιουργίας της Επιτροπής Αγώνα που συνοδεύει την παρούσα (Συνημ.1) αυτή τη φορά, όπως είχαμε αναφέρει στην επιστολή μας της 12/11/2018, υπογράφεται από ομογενείς μας του εξωτερικού και συγκεκριμένα της Αυστραλίας. 

Όταν και η Ομογένεια συμμετέχει στον αγώνα των στην πατρίδα συμπατριωτών τους για την επίλυση ενός προβλήματος της γενέτειράς τους, σημαίνει ότι είναι άκρως ιδιαίτερης σημασίας και ξεχωριστής βαρύτητας θέμα, με μεγάλο συναισθηματικό φορτίο. Τούτο ακριβώς γίνεται στην περίπτωσή μας εν αναφορά προς το επί πολλά χρόνια άλυτο πρόβλημα του Γηροκομείου μας. Ασφαλώς δε αυτό και δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που κάνει να συμπαρίστανται και να συστρατεύονται στην Επιτροπή μας, οι εξ Αντίσσης και άλλων χωριών της Δυτικής Λέσβου προερχόμενοι ομογενείς μας στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, είναι ότι στην γενέτειρά τους βρίσκονται οι υπέργηροι, γονείς τους, θείοι τους, αδέρφια τους, κ.λπ. που έχουν την ανάγκη των υπηρεσιών του Γηροκομείου. Η απόσταση των χιλιάδων μιλίων που τους χωρίζει, τους κάνει να έχουν μεγάλο συναισθηματικό βάρος, εκ της εξ αντικειμένου αδυναμίας τους να μπορούν να παράσχουν έστω «ένα ποτήρι νερό», που τόσο έχουν ανάγκη στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, οι γέροντες συγγενείς τους. Με τη λειτουργία του Γηροκομείου, μπορούν να αισθάνονται την κάποια ανακούφιση εν σχέσει προς το ότι ενώ οι ίδιοι ευρισκόμενοι στη μακρινή Αυστραλία δεν μπορούν να βοηθήσουν τους δικούς τους γέροντες συγγενείς, τούτο το κάνει το ευαγές αυτό ίδρυμα, παρέχοντάς τους περίθαλψη, αρωγή και φροντίδα. 

Τέλος επειδή θεωρούμε ότι παρέλκει η επανάληψη επιχειρημάτων τα οποία έχουν κατατεθεί στις δύο προηγούμενες επιστολές μας, δεν επεκτεινόμαστε περαιτέρω στην παρούσα.
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Το εκ μέρους των μελών της Επιτροπής Αγώνα αιτούμενο περιλαμβάνεται στην ακροτελεύτια παράγραφο της από το θέρος του 2017 επιστολής μας (σχετ.2), το οποίο και επαναλαμβάνουμε στην παρούσα :
« Ευελπιστούμε ότι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση του νευραλγικής σημασίας αυτού Γηροκομείου κατά την προηγηθείσα ανάλυση, θα πάψει πιά να υφίσταται μετά την δική σας ενεργή παρέμβαση και αντίστοιχες οδηγίες, ώστε τούτο να λειτουργήσει και να παράσχει τις αναμφισβήτητα αναγκαίες σχετικές υπηρεσίες σε μία ακριτική περιοχή, υπανάπτυκτη όπου ο πληθυσμός της είναι γηρασμένος και οι υπέργηροι που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές ατυχώς περισσεύουν.»
Με τιμή…………………….Συνημ. Το κείμενο της δημιουργίας ……………………………………..της Επιτροπής Αγώνα που …………………………………υπογράφουν 75 κάτοικοι Σύδνεϋ ……………………………….. Αυστραλίας, που προέρχονται εξ ……………………………… Αντίσσης ως και εξ άλλων χωριών ……………………………..της Δυτικής Λέσβου (συνημ 1) >>.