1.500.000€ για την Βελτίωση – Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού Πέτρας – Μήθυμνας- Στις 18/02 η δημοπράτηση του έργουΔημοπρατείται στις 18 Φεβρουαρίου το έργο «Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας» συνολικού Π/Υ 1.500.000 €. Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 


α) Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού Πέτρας – Μήθυμνας και συγκεκριμένα από το τέλος του Οικισμού της Πέτρας έως την είσοδο του Οικισμού της Μήθυμνας μήκος 4.300 μέτρα περίπου. 

β) Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης προς Εφταλού. Συγκεκριμένα, από τη συμβολή της δημοτικής οδού προς το Κάστρο Μήθυμνας έως τα Θερμά Λουτρά Εφταλούς, μήκους περίπου 3.500 μέτρα.

γ) Κατασκευή βραχοπαγίδας στη περιοχή Καβάκι που σημειώνονται καταπτώσεις, σε επαφή με το υπάρχον κρασπεδόρειθρο μήκους 600 μ. περίπου, ύψους 1,30 μ. και πάχους 0,30 μ.

δ) Σήμανση και ασφάλιση όπου για το είδος της σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων καθώς και σημεία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας των παραπάνω οδών θα ληφθεί υπόψη και η μελέτη της Εγνατίας Οδού. 

Ο κος Βαλσαμιδης σημειώνει: «Η προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο συνεχίζεται ..»