Σήμερα η ημερίδα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου με θέμα το «Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό»


Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντάξεων του Λογιστηρίου του Κράτους κ. Κώστας Κοντοκώστας


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων του Δήμου Λέσβου, θα πραγματοποιήσει

Ημερίδα με θέμα «Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Λέσβου, (οδός Κουντουριώτη , Προκυμαία Μυτιλήνης), την Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου στις 18:00μ.μ.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντάξεων του Λογιστηρίου του Κράτους κ. Κώστας Κοντοκώστας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ,-ισσες, και φίλους του Συλλόγου να παρευρεθούν για ενημέρωσή τους.


            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΠΗ                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ