Στα ύψη | Στο 20,7% η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο


Η καταγραφή της ανεργίας κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, φέρνει το Βόρειο Αιγαίο στο 20,7% .


Το τρίτο τρίμηνο λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία είναι στο 20,7% στο Βόρειο Αιγαίο, ποσοστό που την κατατάσσει στην τρίτη θέση των Περιφερειών.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 3ο τρίμηνο της φετινής χρονιάς παρατηρούνται:

- Στις γυναίκες (23,3%, έναντι 14,3% στους άνδρες)
- Στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών (44,3%). Έπονται οι ηλικίες 20-24 ετών (35,4%) και 25-29 ετών (27,1%).
- Στη Δυτική Μακεδονία (27,6%), στη Δυτική Ελλάδα (23,8%, στο Βόρειο Αιγαίο (20,7%) και στην Κεντρική Μακεδονία (20,1%).
- Στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού (38,4%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται:
- Στους άνδρες (60,3%, έναντι 44,6% στις γυναίκες)
- Στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών (88,6%) και ηλικίας 25-29 ετών (84,2%)
- Στα Ιόνια Νησιά (59,5%), στο Νότιο Αιγαίο (58,6%) και στην Κρήτη (55,8%)
- Στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (77,2%). Ακολουθούν με μικρή διαφορά (76,2%) οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Στα άτομα ξένης υπηκοότητας (69,9%, έναντι 51,4% στους Έλληνες).Άνεργοι
Μη ενεργοί
Ποσοστό ανεργίας (%)
Ποσοστό εργατικού δυναμικού (%)

Βόρειο Αιγαίο

72,0

18,8

75,7

20,7

54,5


«Ακτινογραφία» των ανέργων

Οι βασικοί λόγοι που οι άνεργοι σταμάτησαν να εργάζονται είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (26,8%) είτε γιατί απολύθηκαν (23,5%). Ένας στους πέντε (20,6%) δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (νέοι άνεργοι).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (18,8%) εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου. Έπονται οι κλάδοι των ξενοδοχείων και της εστίασης (14%) και της βιομηχανίας και της ενέργειας (13,4%). Προτού μείνουν χωρίς δουλειά, οι περισσότεροι εργάζονταν στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις (29,4%).

Πάνω από 7 στους 10 ανέργους (ποσοστό 71,8%) δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία επί ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι). Σχεδόν το σύνολο των ανέργων (92,5%) αναζητούν εργασία ως μισθωτοί με πλήρη απασχόληση. Το 22,7% δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, ενώ επίδομα ανεργίας ή βοήθημα από τον Οργανισμό λαμβάνει μόνο το 9,7% των ανέργων.

«Ακτινογραφία» των απασχολούμενων

Η πλειοψηφία των απασχολούμενων (67,1%) είναι μισθωτοί, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό (21,8%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και το προηγούμενο έτος, παρατηρείται μείωση της απασχόλησης για τους βοηθούς στις οικογενειακές επιχειρήσεις (-4,3% και -8% αντίστοιχα) και τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό (-1% και -1,6% αντίστοιχα), ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφεται αύξηση. Ειδικότερα, οι μισθωτοί αυξήθηκαν κατά 1,6 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του έτους και κατά 2,9% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2017. Οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό αυξήθηκαν κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 8% σε ετήσια βάση.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,7%, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του έτους (-7%) αλλά και με το 3ο τρίμηνο του 2017 (-6,6%). Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία φθάνει το 8,5% και είναι αυξημένο σε τριμηνιαία βάση (+3,4%), ενώ σε ετήσια βάση έχει μειωθεί ελαφρά (-0,4%).

Ανά κατηγορία επαγγέλματος, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων συγκεντρώνουν η παροχή υπηρεσιών και οι πωλήσεις (23,9%) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (18,7%). Εντυπωσιακό άλμα, που έφθασε το 18,2% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2017 και το 6,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, κατέγραψε το ποσοστό απασχόλησης των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, που ανέρχονται πλέον στο 2,9% το συνόλου των απασχολούμενων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από το 3ο τρίμηνο του 2008 έως το 3ο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό των απασχολούμενων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, ενώ μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση. Το ποσοστό των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα παραμένει σχετικά σταθερό, όπως και για μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης μετά το 2011.

Όσον αφορά στις ώρες απασχόλησης, το 44,4% των απασχολούμενων δηλώνει ότι εργάστηκε 40-47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, το 29,7% εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Ένας στους 10 απασχολούμενους θα ήθελε να εργάζεται περισσότερες ώρες. Πολύ χαμηλά εμφανίζονται στην έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ τα ποσοστά όσων δηλώνουν ότι έχουν και δεύτερη εργασία (2,4%), καθώς και εκείνων που αναζητούν εργασία, παρότι εργάζονται (2,1%).
Αύξηση στις κενές θέσεις εργασίας

Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας κατά 21,4% το 3ο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (13.584, έναντι 11.188 αντιστοίχως). Στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016 είχε σημειωθεί μείωση 28,7%.


Σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος εκτός της επιχείρησης και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον.