Δημοπρασία 14 οχημάτων στο Τελωνείο Μυτιλήνης- Τιμές εκκίνησης από 200€


Στις 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα του Τελωνείου Μυτιλήνης


Στις 17-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα του Τελωνείου Μυτιλήνης θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα προς κυκλοφορία.

Πληροφορίες στα τηλ. 2251023196 κο Νησιώτη και 2251046340 κο Βαμβούρη στο τελωνειακό κατάστημα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ α/α
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΕΤΡΙΝΗ
ΠΕ/Α΄


Πηγή dimoprasion.gr