Στον Υπ. Μετ., Υποδομών και Δικτύων οι κάτοικοι των περιοχών Βουρνάζων και Αερ. Γιαναρέλλη για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης του αγωγού όμβριων


για το έργο «Aντικατάσταση αγωγού όμβριων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη».


Προς τα ΜΜΕ Λέσβου,

Η Επιτροπή των καταστηματαρχών καθώς και οι κάτοικοι των περιοχών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη. μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ (13/7/18 Αρ. Φύλλου 2799) που αφορά την «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης », για το έργο «Aντικατάσταση αγωγού όμβριων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη».
 Προσφύγαμε μαζί με την πληρεξούσιο δικηγόρο μας  στον  Υπουργό  Μεταφορών, Υποδομών και  Δικτύων, όπως είχαμε το δικαίωμα, συνεχίζοντας την προσπάθεια μας να υπερασπιστούμε την επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα  προς το Γραφείου του Πρωθυπουργού, στους τοπικούς βουλευτές και στους αρμόδιους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Προσπαθώντας να αναδείξουμε την προχειρότητα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,  όλοι οι υπογράφοντες την προσφυγή, εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας για τη στάση που επέδειξαν   η   Δημοτική Αρχή,  και   η Αντιπολίτευση αναφορικά με το  έργο της ΔΕΥΑΛ «Aντικατάσταση αγωγού όμβριων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη». Δηλώνουμε  ότι ξεκινούμε άμεσα επαφές με τους υποψηφίους των επικείμενων δημοτικών εκλογών, ευελπιστώντας   ότι  οι υποψήφιοι θα ενστερνιστούν   τους εύλογους προβληματισμούς μας, δείχνοντας ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στα προβλήματα που θα δημιουργήσει το, πρόχειρα μελετημένο, έργο στην επιχειρηματική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητά μας, με σκοπό να υπάρξει συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Σας ευχαριστούμε

*Η επιστολή και το έγγραφο της προσφυγής.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ.Κ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Άρθρου 1 παρ. 2 ν. 2503/1997
Των:
1)  Της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΕ»,  που εδρεύει στη Μυτιλήνη επί της οδού Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44 και εκπροσωπείται νόμιμα,
2)  Κωνσταντίνου Μαμουλή του Δημητρίου
3) Μιχαήλ Ψαρρού του Κωνσταντίνου,
4)  της εταιρείας ΜιστεγνιώτηςΖαντελαστική,
5)  Ευστρατίου Ευθυμιάδη του Μένανδρου,
6)  Κωνσταντίνου Βερβέρη του Θεοδώρου,
7)  Σπυρίδωνος Φραντζή του Δημητρίου,
8)  Φωτεινής Συκομυτέλλη του Ηλία,
 9) ΒασίλειουΨωμά του Ευστρατίου,
10)  Κωνσταντίνου Μαλις του Γεωργίου,
11)  Ιωάννη Κουδουνά του Παναγιώτη,
12)  Ευστρατίου Παζιάνου του Γεωργίου,
13)  Δημητρίου Παντελή του Φενελόνος,
14)  Γεωργίου Λυρή του Δημητρίου,
15) Παναγιώτη Λύτρα του Αποστόλου,
16) Ευστρατίου Χατζημωυσή του Δημητρίου,
17) Γεωργίου Βουλγαρέλλη του Δημητρίου,
18)  Ευστρατίου Κεφαλά του Βασιλείου,
19)  Παναγιώτας Πετριτζικλή του Νικολάου,
20)  Νικολάου Πετριτζικλή του Παναγιώτη,
21)  Χαρίκλειας Πετριτζικλή του Γεωργίου,
22) Απόστολου Χρυσάφη του Ελευθερίου,
23) Παναγιώτη Δήμου του Ματθαίου,
24)  Δημητρίου Αθανασέλλη του Θεόφραστου,
25) Παναγιώτη Παλαιολόγου του Ευστρατίου,
26)  Ευστρατίου Παλαιολόγου του Παναγιώτη,
27)  Τριαντάφυλλου Ξένου του Παναγιώτη,
28)  Παναγιώτη Ανεμέλλη του Σάββα,
29)  Σάββα Ανεμέλλη του Παναγιώτη,
30)  Δέσποινας Καμπούρη του Αντωνίου,
31)  Ιωάννη Ανδρέου του Φωτίου,
32)  Γαβριήλ Μιλούκα του Δημητρίου,
33)  Κωνσταντίνου Σκόλα του Χριστοφόρου,
34)  Ανδρέα Αλεξίου του Ασημάκη,
35) Στυλιανού Δαρδάγου του Βασιλείου,
36) Απόστολου Χατζηαποστόλου του Παναγιώτη,
37)  Ιωάννη Κλαδίτη του Θωμά,
38)  Θεοδώρου Τελωνιάτη του Ιωάννη,
39)  Νικολάου Αθηνιώτη του Βασιλείου,
40) Αντωνίου Μπουτζή του Μιχαήλ,
41) Πολύδωρου Αμπατζή του Παύλου, κατοίκων απάντων της περιοχής Αεροπόρου Γιαναρέλλη  της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

ΚΑΤΑ
Της  υπ' αρίθμ. 36346/22-6-2018 απόφασης Συντονιστού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Β' 2799/2018, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 18/7/2018, διά της οποίας  εγκρίθηκαν  οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην πόλη της Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου.

            Με την προσβαλλόμενη πράξη του Συντονιστή της της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2799 με ημερομηνία κυκλοφορίας την 18/7/2018, εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου : "Aντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη" , όπως αυτές ελήφθησαν δυνάμει της υπ' αρίθμ. 109/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.
Εναντίον της προσβαλλόμενης πράξης, προσφεύγουμε εμείς,  οι επιχειρηματίες των περιοχών όπου θα λάβει χώρα το έργο,  ως έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιόν Σας, νόμιμα και εμπρόθεσμα, για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και παραδεκτούς λόγους :
1) Επειδή  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λέσβου κατά παράβαση του νόμου και ιδία του  Κανονισμού Λειτουργίας αυτού, ο οποίος  ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και συγκρότησης του συλλογικού αυτού οργάνου, θεσπίζοντας  κανονιστικές διατάξεις, έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση και ενέκρινε την κυκλοφοριακή μελέτη , χωρίς να αποφασίσει σαν σώμα, κατόπιν ψηφοφορίας, όπως θεσπίζεται με τις παραβιασθείσες  διατάξεις, επί της  από  28/2/2018  αιτήσεώς της έβδομης παρ' ημών, την οποία συνυπέγραψαν οι 1η, 2ος, 7ος και 19η   παρ' ημών των προσφευγόντων. Ειδικότερα, το άρθρο  65 Ν. 3852/2010, ορίζει ότι  το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του και  καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λέσβου, κατ' εφαρμογήν του προρρηθέντος άρθρου κατήρτισε τον κανονισμό λειτουργίας του, αποτελούμενο από 15 άρθρα, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρίθμ. 357/2011 απόφασή του. Σύμφωνα με τις διατάξεις 4,  5 και 7 του κανονισμού Λειτουργίας, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στην κρισιολογούμενη περίπτωση, με την  από 28/2/2018 αίτησή μας, όπως ήδη ελέχθη ως άνω, απευθυνόμενη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αιτηθήκαμε  να αναβάλει την συνεδρίασή του επί του επιμάχου θέματος, έως ότου μας χορηγηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Λέσβου  η κυκλοφοριακή μελέτη  μετά των διορθώσεων και προσθηκών από τους μηχανικούς της ως άνω υπηρεσίας, προκειμένου να είμαστε εις θέσην να εκφράσουμε τις απόψεις μας, συμβουλευόμενοι τον νομικό μας παραστάτη και τον τεχνικό μας σύμβουλο.   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως άλλωστε εμφαίνεται και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης, τα οποία αποτελούν δημόσιο έγγραφο και παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς όσα διαλαμβάνουν δυνάμενα να προσβληθούν μόνο ως πλαστά, ανέγνωσε  μεν την αίτηση ημών  δημοσία, πλην όμως δεν έδωσε τον λόγο στους παρισταμένους δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να αποφανθούν σαν συλλογικό όργανο, διενεργουμένης ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί της αποδοχής ή της απορρίψεως του αιτήματός μας. Αντ' αυτού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αυθαίρετα και κατά παράβαση του νόμου,  αποφάσισε μονομερώς να απορρίψει το αίτημά μας.  Η  κατά παράβαση του κανονισμού πράξη δε αυτή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  καθιστά την απόφαση του συλλογικού οργάνου ακυρωτέα. 
2) Επειδή οι υπ' αρίθμ. 2/2018 και 10/2018 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που είναι συνημμένες και αποτελούν αναπόσταστο τμήμα της 109/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, δεν εμπεριέχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντη της Τροχαίας Μυτιλήνης, καθώς και την έγγραφη  σύμφωνη γνώμη ΕΚΑΒ, Λιμενικού και Πυροσβεστικής. Τούτο ομολογείται στο 16ο = φύλλο των πρακτικών της πρώτης προσβαλλομένης, διά στόματος του κ. Φυντανή, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ.  Η παράλειψη της έγγραφης συγκατάθεσης των προβλεπομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  της μελέτης από τις ως άνω υπηρεσίες (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Λιμενικό), έρχεται σε ευθεία αντίθεση  με την "πρόβλεψη" της μελέτης να διέρχονται από τις οδούς Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιαναρέλλη οχήματα έκτακτης ανάγκης.  Το γεγονός τούτο επεσήμανε και η εκ των δημοτικών συμβούλων Νίκη Τσιριγώτη, όπως εμφαίνεται και από τα τελευταία φύλλα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της δημόσιας συνεδρίασης. Εξ αυτού άλλωστε η  προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 Επειδή στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄107) ορίζεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι σχετικές προσφυγές ασκούνται ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού». Στο δε άρθρο 8 του ν. 3200/1955 (Α΄97) ορίζεται ότι «1. Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου επιτρέπεται εις πάντα ενδιαφερόμενον προσφυγή διά παράβασιν νόμου ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως ή εάν η απόφασις δεν δημοσιεύεται, από της κοινοποιήσεως ή άλλως αφ’ ης έλαβε γνώσιν. 2.. Η προσφυγή κατατίθεται εις την Νομαρχίαν ή το αρμόδιον Υπουργείον επί αποδείξει … 3. Ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει ν’ αποφασίση εντός εξήκοντα ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν. 4…». 
Επομένως η παρούσα Προσφυγή παραδεκτώς ασκείται ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Ασκηθείσης της προσφυγής δύναται να διαταχθή υπο του  Νομάρχου  ή  του  αρμοδίου  Υπουργού  ή  επι  τριάκοντα  το  πολύ  ημέρας  αναστολή  εκτελέσεως της καθ`ής η προσφυγή πράξεως .  Εν  τοιαύτη  περίπτωσει  ο  Υπουργός   υποχρεούται  να  αποφασίση  επι  της  προσφυγής  εντός  της  προθεσμίας των τριάκοντα ημερών.
Επειδή η παρούσα ασκείται εμπροθέσμως, ήτοι εντός 30 ημερών από της κυκλοφορίας του ΦΕΚ,  (18/7/2018) οπότε και λάβαμε πλήρη γνώση της προσβαλλομένης.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, καθώς είμαστε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι θίγονται στην οικονομική τους δραστηριότητα από τις εγκριθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Επειδή  η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
-Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη,
-Να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως έως της έκδοσης αποφάσεως επί της προσφυγής μας.


Μυτιλήνη 16/8/2018
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Θελξιοπη Τσερδάνη