ΝΕΑ Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Εδραίωση και προβολή της σύγχρονης διάστασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Στις πρώτες 146 θέσεις της κατάταξης των Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών


Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατάταξης από μια των εγκυρότερων πηγών στον κόσμο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εντάσσεται  στις πρώτες 146 θέσεις της κατάταξης των Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings) του 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των έγκυρων βρετανικών Times Higher Education (THE).


Η ένταξη του Πανεπιστημίου και σε αυτήν την Πανεπιστημιακή κατάταξη, ανάμεσα στα 7 Ελληνικά Πανεπιστήμια που  συμπεριελήφθησαν,  αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην σταθερά ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Αιγαίου.

Η έρευνα διεξήχθη σε 50 χώρες, των οποίων οι οικονομίες σύμφωνα με τον FTSE χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες, όμως Πανεπιστήμια μόνο από  42 από αυτές συμμετείχαν στη διαμόρφωση του  τελικού κορυφαίου καταλόγου των 378  Ιδρυμάτων. Επομένως, η θέση που έλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αυτή την κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων με κριτήριο την έρευνα μεταξύ των χωρών αναδυόμενων οικονομιών είναι ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα σε συνέχεια των πρόσφατων διεθνών διακρίσεων του Ιδρύματος συνολικά. Η κατάταξη χρησιμοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων με την καθιερωμένη παγκόσμια κατάταξη του συνόλου των πανεπιστημίων διεθνώς, εξετάζοντας τα δυνατά σημεία κάθε πανεπιστημίου σε όλες τις βασικές αποστολές τους: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει προσεκτικά αναβαθμιστεί για να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες, δίνοντας, ενδεικτικά, μεγαλύτερη βαρύτητα, στις συνδέσεις των πανεπιστημίων με την οικονομία και στις διεθνείς προοπτικές τους.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου παραμένει στοχευμένη στη διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε δυναμικά και καινοτόμα αντικείμενα  για την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας,  τη συνοχή της Ευρώπης και την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών.

Από την Πρυτανεία του Ιδρύματος