Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

«Αθλητική και πολιτιστική ημέρα» στο 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης


Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης