Συμμετοχή της 98 ΑΔΤΕ στην «Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος»- Καθαρισμός ακτών στις 3 και 4 Ιουνίου


Στο πλαίσιο εορτασμού της 5 Ιουνίου 2018 ως «Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος» 


Στο πλαίσιο εορτασμού της 5 Ιουνίου 2018 ως «Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος» η 98 ΑΔΤΕ θα τιμήσει την ημέρα με το προσωπικό της να συμμετέχει εθελοντικά στις Περιβαλλοντικές Δράσεις (καθαρισμούς ακτών) που θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Ιουνίου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως παρακάτω: