Προκηρύχθηκε το Leader για τα έργα Αυτοδιοίκησης – Συλλόγων-Ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται στην Λέσβο


δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADEWR/CLLD, Λέσβου


Με γενικό προσανατολισμό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος  και τον πολιτισμό προκηρύσσεται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader/clld, Λέσβου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020…..

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADEWR/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο υποδράσεων Δημοσίου Χαρακτήρα. Ο ενδεικτικός συνολικός αρχικός προϋπολογισμός είναι 1.846.800 ευρώ και κατανέμεται σε υποδράσεις, ειδικότερα:

ΔΡΑΣΗ: 19.2.4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
19.2.4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,
19.2.4.5: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ
19.2.6.1_1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ,
19.2.6.1_2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.,

Οι Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος τον Δήμο Λέσβου, και απευθύνεται σε, Φορείς Δημοσίου Τομέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' & Β' Βαθμού και φορείς τους, Άλλοι Δημόσιοι Φορείς, Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα: Συλλογικοί Φορείς με καταστατικό χαρακτήρα παρεμβάσεων δημοσίου συμφέροντος ή τοπικής ανάπτυξης. (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ – ΝΠΙΔ κ.α.)

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή προτάσεων γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο πρέπει να γίνει έγκαιρα εγγραφή, η Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έιναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους να κάνουν γρήγορα τις ενέργειες για δημιουργία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στο ΟΠΣΑΑ.

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο

http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf
Η διαδικασία προετοιμασίας της πρόσκλησης ήταν μια αρκετά σύνθετη και χρονοβόρος υπόθεση λόγω της ενιαίας εφαρμογής κανονισμών και πληροφοριακών συστημάτων για όλη την Ελλάδα.
Η προσαρμογή αυτή διαφοροποιεί τις τεχνικές συνθήκες για την υποβολή προτάσεων, βασίζεται σε ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη υποστήριξή της. Τα Στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε. θα υποστηρίξουν την προσπάθεια συλλογικών φορέων της περιοχής μας και θα διευκολύνουν επιλύοντας απορίες και παρέχοντας διευκρινήσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες θα εξελιχθεί μια εντατική διαδικασία ενημέρωσης σε συνέχεια τακτικών συναντήσεων και συσκέψεων με συλλογικούς φορείς που θα ανακοινώνεται ή με δελτία τύπου, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων και πάντα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Η πρόσκληση για την Λέσβο είναι η δεύτερη πρόσκληση στην Ελλάδα, και υποστηρίζει έργα, παρεμβάσεις και υπηρεσίες μικρής κλίμακας Δημοσίου Χαρακτήρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Νησιωτική Ύπαιθρο. Δικαιούχοι μπορεί να είναι φορείς του Δημοσίου Τομέα αλλά και Ιδιωτικοί Φορείς Συλλογικού χαρακτήρα και καταστατικό σκοπό που υποστηρίζει έργα δημοσίου Χαρακτήρα ή κοινωφελούς σκοπού όπως αναλυτικά αναφέρεται στα έντυπα της πρόσκλησης. Στόχος η υποβολή ώριμων προτάσεων που θα έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για την Λέσβο.
Η πρόσκληση αυτή λειτουργεί και ως προπομπός για την πρόσκληση των Ιδιωτικών Έργων που είναι σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Καλούμε όλους τους Ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν στις ανοικτές δραστηριότητες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης της ΕΤΑΛ Α.Ε. που ανακοινώνονται μέσω διαδικτύου, και να μην διστάζουν να απευθύνονται στην εταιρεία για οποιαδήποτε πληροφορία.

Για να είναι εφικτή η πρόσκληση αυτή συνεργάσθηκαν Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΔ ΠΑΑ & ΕΥΕ ΠΑΑ), αλλά και η ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα Στελέχη των οποίων ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. [ ΕΤΑΛ Α.Ε.]

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER/CLLD ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 19958/28.03.2018). Στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. [ ΕΤΑΛ Α.Ε.]. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο παρακάτω δράσεων και υποδράσεων τους..

ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ: 19.2.4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
19.2.4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΠΧ. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Κ.ΛΠ.), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.

19.2.4.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ), Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

19.2.4.3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.

19.2.4.4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα με συνολικό προϋπολογισμό έως 50.000.

19.2.4.5: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΞΙΑ,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΜΥΛΟΙ, ΓΕΦΥΡΙΑ, Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια. Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ

19.2.6.1_1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ, Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών, πρόληψης πυρκαγιών.

19.2.6.1_2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ., Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα αποκατάστασης δασικού δυναμικού

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος - Δήμος Λέσβου,

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φορείς Δημοσίου Τομέα: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' & Β' Βαθμού και φορείς τους, Άλλοι Δημόσιοι Φορείς, Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα: Συλλογικοί Φορείς με καταστατικό χαρακτήρα παρεμβάσεων δημοσίου συμφέροντος ή τοπικής ανάπτυξης. (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ – ΝΠΙΔ κ.α.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15.06.2018, και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο "φυσικός φάκελος", δηλαδή η ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 29.06.2018 και ώρα 14:00.

ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

• Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο
http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf

H υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε (ΕΤΑΛ Α.Ε), στη διεύθυνση Ερμού 4, ΤΚ 81131, Μυτιλήνη Λέσβου.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι/προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην πρόσκληση και τα συνοδευτικά της έγγραφα και έντυπα

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

α) η κατασκευή ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας· (Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)
β) η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου·(Δεν αφορά την Υποδράση 19.2.4.4)
γ) γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.846.800,00€€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).
• Υποδράση 19.2.4.1: 100.000€ - ένταση ενίσχυσης 100%
• Υποδράση 19.2.4.2: 400.000€ - ένταση ενίσχυσης έως 100%
• Υποδράση 19.2.4.3: 450.000€- ένταση ενίσχυσης έως 100%
• Υποδράση 19.2.4.4: 138.800€- ένταση ενίσχυσης έως 100%
• Υποδράση 19.2.4.5: 558.000€- ένταση ενίσχυσης έως 100%
• Υποδράση 19.2.6.1_1: 100.000€ - ένταση ενίσχυσης 100%
• Υποδράση 19.2.6.1_2: 100.000€ - ένταση ενίσχυσης 100%

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε - Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε - Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε., Ερμού 4 81131 Μυτιλήνη Λέσβος, www.etal-sa.gr, 22510 29400/29577, inquiries@etal-sa.gr

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΕΤΑΛ Α.Ε., είτε μέσω του διαδικτύου www.etal-sa.gr και διατίθενται δωρεάν.