Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου | Θα μιλήσει για τη νέα Πολιτική Συνοχή


Στην Πάτρα συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΝΠΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) συνεδριάζει την στην Πάτρα (αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας -Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 32).

Στη συνεδρίαση πρόκειται μεταξύ άλλων να συζητηθούν οι συνεργασίες της ΕΝΠΕ με όργανα και φορείς της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση για τη διεξαγωγή κοινού διήμερου συνεδρίου ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ τον προσεχή Μάιο στην Αττική και η πορεία υλοποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Διάσκεψη των Παραθαλάσσιων και Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης

Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ πραγματοποιείται στην Πάτρα με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψη των Παραθαλάσσιων και Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης) την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρες 9-18.30 στο ξενοδοχείο «Αστήρ». Στη συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθούν μεταξύ άλλων το μεταναστευτικό, το μέλλον της πολιτικής συνοχής και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η CPMR  είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, αποτελούμενος από 150 περιοχές - μέλη, με τις οποίες, και σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη, προσπαθεί να προωθήσει και να ενισχύσει την μεταξύ τους συνεργασία. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με: τη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών του, την αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων των περιοχών της περιφέρειας και των θαλάσσιων περιοχών, την επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε θέματα που αφορούν τις περιοχές - μέλη με βάση τις ανάγκες τους, την διασφάλιση των συμφερόντων των περιοχών – μελών. Η συνεργασία αφορά σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τους ακόλουθους τομείς: Πολιτική συνοχής, Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία, Στρατηγική Ευρώπη 2020, Πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας, Πολιτική Μεταφορών, Ενεργειακή Πολιτική, Πολιτική Απασχόλησης και Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, Πολιτική της Ανάπτυξης.