ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα (08/03) στην Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε

προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Πάροδος Καμάρες και Πλαταιών στη Μυτιλήνη

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 09/2018 από 05-03-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί -κατά περίπτωση- προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στις οδούς Πάροδος Καμάρες και Πλαταιών στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

Στην οδό Πάροδος Καμάρες και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αριάδνης, έως τη συμβολή της με την οδό Πλαταιών.

Στην οδό Πλαταιών και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών, έως τη συμβολή της με την οδό Πάροδος Καμάρες.

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Πάροδος Καμάρες, με κατεύθυνση την οδό Πλαταιών, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική πορεία προς την οδό Αριάδνης.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Πύλου, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Θερμοπυλών.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Πάροδος Καμάρες είναι μονής κατεύθυνσης.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.