Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Μυτιλήνη για τους λογιστές/ οικονομολόγους από το Περ. Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών και σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ε. ΛΕΣΒΟΥ  διοργανώνει στη Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών  με θέμα:

Ε3, Ε1, Ε2, και έντυπο Ν: Βήμα - βήμα ανάλυση και συμπλήρωση με παραδείγματα ασκήσεων για ατομικές επιχειρήσεις, αγρότες και Νομικά Πρόσωπα. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ο πίνακας Ε για τις προσωρινές διαφορές.

Επισημάνσεις για τις δαπάνες που δεν εκπίπτουν (ειδικά θέματα όπως οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δαπάνες μισθοδοσίας, η παραχώρηση οχήματος κ.α).

20 σημεία SOS για το κλείσιμο της χρήσης 2017, εγγραφές κλεισίματος, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, υποβολή.

Ανασκόπηση: Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2017 των Φυσικών και Νομικών προσώπων που θα δηλώσουμε φέτος. Ανασκόπηση και επισήμανση για δύσκολες περιπτώσεις που δημιουργούν «γρίφους» και σε πολλές περιπτώσεις «παγίδες».

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, έλεγχος, επανέλεγχος, προθεσμίες παραγραφής, χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Π. Κουντουριώτη 71 , το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018  με ώρα έναρξης 08.30π.μ. και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγητή τον:  κ. ΓΙΩΡΓΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος με συγγραφική και διδακτική εμπειρία – Μέλος της ΣτΑ του Ο.Ε.Ε. - Πρώην καθηγητής ΤΕΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  oee13pt@oe-e.gr θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00.
                                  
Ο Πρόεδρος του Π.Τ.                                                    Ο Πρόεδρος  της ΕΦΕΕ Λέσβου
Μπαρούτης  Παναγιώτης.                                    Τατάκης Παναγιώτης.