ΜΟΝΟ 258.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών της Λέσβου από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

Αναμένονται οι προτάσεις των δήμων, αν και για τη Λέσβο το προβλεπόμενο διατεθέν ποσό των 250 χιλ. ευρώ, χαρακτηρίζεται μάλλον ανεπαρκές.

Την απόφαση ενεργοποίησης της πρόσκλησης προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ», υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείταιέως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου ε.ε.Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών και κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει κριτηρίων και συγκεκριμένα ανάλογα με τον πληθυσμό ευνοώντας τους μικρότερους δήμους.
Ειδικότερα:
-Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.
-Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:
Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.
Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000 ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών στη βάση των νέων, σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας, οι οποίοι αυστηροποιούν τις προδιαγραφές για την προστασία των παιδιών.

Όσον αφορά στα νησιά μας Λήμνο Αγ. Ευστράτιο και Λέσβο, η κατανομή θα γίνει ως εξής:
Στον Δήμο Λήμνου διατίθενται έως 200.000 ευρώ και στον Δήμο Αγ. Ευστρατίου έως 130.000 ευρώ, ποσά που κρίνονται ικανοποιητικά.

Αντίθετα, στον Δήμο Λέσβου διατίθενται έως 258.000 ευρώ, ποσό μάλλον ανεπαρκές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του.

Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης