Ιδρύεται Ιατροδικαστική υπηρεσία στο Βόρειο Αιγαίο με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης - 7 προσλήψεις

Η διενέργεια των ιατροδικαστικών πράξεων θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ευτ. Φυτράκη, πληροφορηθήκαμε ότι στις 12.3.2018 υπογράφηκε από τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Π.Δ. με τίτλο: «Σύσταση Τοπικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη» το οποίο υπογράφουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αναπληρωτής Υπ. Δικαιοσύνης, ο Αναπλ. Υπ. Οικονομικών και ο Υπ. Υγείας.

Η εξέλιξη αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς ικανοποιεί ένα αίτημα της κοινωνίας της Λέσβου που είχαμε θέσει αρμοδίως τον Νοέμβριο του 2015, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης. Στην τότε παρέμβασή μας το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ανταποκριθεί, εξαγγέλοντας τη σύσταση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου τον Φεβρουάριο του 2016. Δύο χρόνια μετά, η δέσμευση εκείνη γίνεται πράξη.Το περιεχόμενο του Π.Δ. έχει ως εξής:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, η οποία υπάγεται διοικητικώς στην Περιφερειακή Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

2. Για τη λειτουργία της ανωτέρω Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ΄ τάξεως
Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Μία (1) θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
Μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Δύο (2) θέσεις ΥΕ Νεκροτόμων

3. Η διενέργεια των ιατροδικαστικών πράξεων θα γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης <<ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ>>, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

4. Οι ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

Άρθρο 2


Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2018.