Ενημέρωση του συλλόγου εργαζομένων για την απεργία των παιδικών σταθμών της Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά  το ζήτημα που προέκυψε  τις τελευταίες μέρες σχετικά με τους Παιδικούς Σταθμούς,  ενημερώνουμε ότι η απεργιακή κινητοποίηση της Δευτέρας, 26 Φεβρουαρίου, του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών , καθώς και η στάση εργασίας του συνόλου των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  που προκηρύχθηκε από την ΠΟΕ –ΟΤΑ ( αφού η Δημοτική Αρχή Λέσβου δεν εφάρμοσε την απόφαση της ΚΕΔΕ για το κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών της χώρας), σκοπό έχει την άρση του προς ψήφιση Νομοσχεδίου που αφορά στην υποχρεωτική Διετή Προσχολική  Αγωγή.

Θεωρούμε ότι:

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών Προσχολικής ηλικίας, η εκπαίδευση των οποίων είναι τετραετής και άρτιας επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, υποβαθμίζοντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Το κοινωνικό και παιδαγωγικό έργο των Παιδικών Σταθμών είναι αναγνωρισμένο από το σύνολο της κοινωνίας.

ΣΤΕΡΕΙ  από τους γονείς το ΔΙΚΑΙΩΜΑ της επιλογής ως προς τη δομή που θα επιλέξουν για τα παιδιά που βρίσκονται στην προνηπιακή ηλικία, δηλαδή παιδιά που κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχουν συμπληρώσει τα 4 έτη. Αυτό θα οδηγήσει σε αδιέξοδο τους εργαζόμενους γονείς, αφού δεν λειτουργούν όλα τα νηπιαγωγεία ως ολοήμερα, αλλά και καθώς τα Νηπιαγωγεία λειτουργούν κατά 2 μήνες λιγότερο από τους Παιδικούς Σταθμούς οι οποίοι κλείνουν μόνο τον Αύγουστο.

Δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα καθώς οι Παιδικοί Σταθμοί προσφέρουν εκτός των άλλων σίτιση βασισμένη σε κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, στα παιδιά των αδύναμων οικονομικά οικογενειών, χωρίς να τους επιβαρύνει με τροφεία. Με δεδομένο τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που βιώνει η ελληνική οικογένεια, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η διασφάλιση της ποιότητας παροχών προς το παιδί και την οικογένεια συνολικά σε όλες τις δομές.

Με εξαίρεση το Λουξεμβούργο, σε καμία άλλη από τις  ανεπτυγμένες χώρες δεν υφίσταται  υποχρεωτική φοίτηση για τετράχρονα, ενώ μόνο σε 5 χώρες ισχύει υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευση για τα παιδιά των 5 ετών,  γεγονός που υποδεικνύει τον παραλογισμό που φέρει η υποχρεωτικότητα στην τρυφερή αυτή η ηλικία.

Μετά τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι ιστορική ευθύνη και χρέος της πολιτείας να χαράξει πολιτικές με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και το συμφέρον του παιδιού και της κοινωνίας.
 
                                                            ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ