Ευρεία σύσκεψη των επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής Βουρναζων, Αρ. Γιαναρελη, Ζωοδόχου Πηγής, πλατείας αλυσίδας και Κυπρίων Πατριωτών

Σήμερα Δεύτερα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00


Την Δεύτερα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.00 όλοι όσοι είναι κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες όχι μόνο των περιοχών ποταμός, αεροπόρου Γιανναρέλλη, Ζωοδόχου Πηγής, Βουρναζων πλατείας, Αλυσίδας, και στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ για ένα πρόβλημα που υποχρεούμαστε να αντιμετωπίσουμε από την ΔΕΥΑΛ του δήμου Λέσβου όσο αφορά το άνοιγμα των παραπάνω κεντρικών δρόμων της Μυτιλήνης. 

Χωρίς τις ανάλογες μελέτες που πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιους εποπτικούς φορείς.