Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Φεβρουαρίου 2018


Συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα το νέο και ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΜ ως εξής:

Πρόεδρος:                   Ζερβού Μαρία
Αντιπρόεδρος:             Αξαρλή Λουκία
Γραμματέας:                Γιαννέλλη Αφροδίτη
Ταμίας:                        Γιακουμής Νίκος
Τακτικά Μέλη:
                        Αξιώτου Βούλα
                        Αχλάδας Γεώργιος
                        Σταμάτη Μαρίνα
                        Κορδώνης Μιχάλης
                        Κολοκούρας Ελευθέριος        
Αναπληρωματικά Μέλη:
            Κουκούλα Ευστρατία
            Βαμβακάς Γιώργος
            Κομνηνάκης Κώστας


Εξελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος:       Μαυρουδής Νικόλαος
Μέλη:
            Παπαρίσβας Γεώργιος
            Μοριανός Γρηγόρης

Στην πρώτη συνεδρίαση έγινε καταμερισμός ενεργειών για την Εθελοντική Αιμοδοσία, καθώς και συγκρότηση επιτροπών για την αξιοποίηση όλων των μελών του Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής και του Γενικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.
                       
Η συμμετοχή νέων εθελοντών μαζί με την εμπειρία των παλαιότερων, που στέκονται δίπλα στο νέο Συμβούλιο, προοιωνίζουν συνέχιση και αναβάθμιση των Κοινωνικών Πρωτοβουλιών του ΣΕΑΜ.
             

Το Δ.Σ. του Συλλόγου