Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων τηλεϊατρικής στο νοσοκομείο Μυτιλήνης- 500.000€ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

500.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων τηλεϊατρικής

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε πρόσκληση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων τηλεϊατρικής σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Δικαιούχος της πρόσκλησης είναι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν από την 1η Απριλίου 2018 έως την 1η Ιουνίου 2018.Η πρόσκληση στοχεύει στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των φορέων του τομέα της Υγείας σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε να αναπτυχθούν υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Το σχεδιαζόμενο προς χρηματοδότηση έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και τα απαραίτητα μικρής έκτασης έργα προετοιμασίας των χώρων υποδοχής των νέων μονάδων, ώστε να μπορέσει να επεκταθεί το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την εγκατάσταση 6 νέων σταθμών στα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας:

Αγίου Ευστρατίου
Βολισσού
Βροντάδου
Θύμαινας
Μυτιλήνης (Κ.Υ.)
Ψαρών

Το έργο αυτό θα συμπληρώσει το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2017-2013 από το οποίο εγκατασταθήκαν 11 σταθμοί τηλεϊατρικής στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ολοκληρώνεται έτσι το συνολικό έργο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τους 17 σταθμούς ΕΔΙΤ πλήρως διασυνδεδεμένους με όλο το δίκτυο.

Επίσης, θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών με χρόνια  νοσήματα από τις μονάδες υγείας και τα νοσοκομεία υποστήριξης του δικτύου.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Έχοντας ήδη εντάξει στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έργα υποδομών υγείας όπως η σύγχρονη παθολογική και ψυχιατρική κλινική στη Χίο, το αιμοδυναμικό εργαστήριο στη Λέσβο, η ψυχιατρική κλινική στη Λήμνο και έχοντας ολοκληρώσει το έργο ανακατασκευής και επέκτασης του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στα νησιά μας, δίνοντας τη δυνατότητα για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας και ανάπτυξης της τηλεϊατρικής.

Οι ειδικές συνθήκες της νησιωτικότητας επιβάλλουν την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι και των πιο μικρών νησιών, όπως η Θύμαινα, να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας.

Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αναμένουμε την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για να έχουν οι νησιώτες αυτό που δικαιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».