Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την Τετάρτη (28/02) με 31 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
1.       
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη (σχετ. 10/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
2.       
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 (σχετ. 1/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
3.       
Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών κώνων κατά μήκος του πεζοδρομίου που εφάπτεται με τον τοίχο του Δημοτικού Σχολείου Παναγιούδας για την ασφαλή διέλευση των μαθητών (σχετ. 8/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
4.       
Έγκριση τοποθέτησης δύο πινακίδων Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) έμπροσθεν του Νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Νέων Κυδωνιών (σχετ. 9/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
6.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά «1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτος 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7.       
Επικαιροποίηση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου»
8.       
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ. του Δήμου Λέσβου»
9.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 7599/21-2-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Αυτόνομων Φωτιστικών Σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου»
11.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»
12.  
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 13Ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
13.  
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12ης Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών»
14.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 206/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»
15.  
Έγκριση 3ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
16.  
Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
17.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»
18.  
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ»
19.  
Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΓΕΛ ΙΠΠΕΙΟΥ»
20.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στα κτίρια  του ΓΕΛ, Δημοτικού Σχολείου και Παιδικού Σταθμού Αγιάσου»
21.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο ΓΕΛ Καλλονής»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
22.  
Αποδοχή και έγκριση Α΄ Κατανομής  έτους 2018 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
23.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών γενικής και τεχνικής φύσεως και γενικών υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων
24.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
25.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου (Γραφεία Α4 & Α5), ιδιοκτησίας Ανδρομάχης ΛΥΡΑ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21 στη Μυτιλήνη
26.  
Διαπίστωση λύσης μισθωτικής σύμβασης  - απόδοση δημοτικού ακινήτου - έναρξη διαδικασιών             δημοπράτησης (γήπεδο επιφανείας 500 τ.μ. – τμήμα ευρύτερης δημοτικής έκτασης στη θέση ΑΓΚΑΘΕΡΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)
27.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου  (αποθηκευτικός χώρος 12 τ.μ. περίπου στο υπόγειο του ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ, στην πλατεία αγοράς Πλωμαρίου)
28.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου  (ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. περίπου επί οικοπέδου 160 τ.μ. περίπου στη θέση ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)
29.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ενοικιαζόμενα δωμάτια Μυλοπτέρη Αφροδίτης ως Εποχιακή
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
30.  
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου στο Διοικητικό Συμβούλιο των «Φιλανθρωπικών  Ιδρυμάτων  Πλωμαρίου»
31.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου