Νέα Περιφερειακά Ταχυδρομικά Πρακτορεία από τα ΕΛΤΑ σε Συκαμια, Παρακοιλα και Πέραμα Γέρας Λέσβου – Έρχονται προσλήψεις προσωπικού

Προσλήψεις από τα ΕΛΤΑ Λέσβου για τα χωριά

Πειραιάς & Αιγαίο

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν το ενδιαφέρον τους για για τη λειτουργία Περιφερειακών Ταχυδρομικών Πρακτορείων Γ’ Τάξης, στις περιοχές του σχετικού Πίνακα

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις σχετικές περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται σε κάθε πρόσκληση. Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από τα Καταστήματα ΕΛΤΑ του σχετικού πίνακα,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από  8.00 – 14.00.Πατήστε κάτω τις περιοχές για να δείτε αναλυτικά