ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Καραντώνη, στη Μυτιλήνη την Τετάρτη 04/10

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 29/2017 από 02-10-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Καραντώνη,  στη Μυτιλήνη, και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Θεοκρίτου, έως τη συμβολή της με την οδό Ανδρομέδας, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης δικτύου ύδρευσης, από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου).
Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Θεοφράστου, με κατεύθυνση την οδό Καραντώνη, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική πορεία στην οδό Βενιαμίν Λεσβίου.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ανδρομέδας, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία στην οδό Καραντώνη, με κατεύθυνση την οδό Αγ. Θεράποντος.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.