ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή υδροδότησης στις Νέες Κυδωνιές την Τρίτη 05/09

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Η ∆ΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Τρίτη 05/09/2017 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις Νέες Κυδωνιές, στην Σκάλα Ν. Κυδωνιών και στα Ξαμπελια από ώρα 08:30 έως και το πέρας των εργασιών, προκειμένου να επισκευαστεί το δίκτυο τροφοδοσίας της δεξαμενής στην Σκάλα Ν. Κυδωνιών.

Η ∆ΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν µικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της οµαλής υδροδότησης.