ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτέλεση βολών με πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς από την 98 ΑΔΤΕ στο Πεδίο Βολής ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Λέσβου

Εκτέλεση βολών με πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς από την 98 ΑΔΤΕ


Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί ότι θα εκτελεστούν πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς στο Πεδίο Ασκήσεων - Βολής «ΚΑΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ», στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2016, και από ώρα 08:00 έως 21:00.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τις πα-
ρακάτω περιοχές και υψώματα: Περιοχή ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Ύψ. ΧΟΝΔΡΟΣ –
ΥΨ. ΑΛΟΓΕΛΙ – ΡΕΜΑ ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – Υψ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΙ – Υψ. ΜΙΚΡΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΙ – Υψ. 250.

Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση
ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται
βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι στην περίπτωση που μετά την εκτέλεση των
βολών ανευρίσκονται από τους κατοίκους της περιοχής μη εκραγέντα βλήματα, να
αποφεύγεται η προσέγγισή τους και να ενημερώνονται άμεσα οι πλησιέστερες
στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

Από τη Στρατιωτική Διοίκηση