Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» στην ΠΕ Β. Αιγαίου

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της Λέσβου και της Λήμνου, που κατέθεσαν δήλωση εφαρμογής για το έτος 2013 στο πλαίσιο της δράσης  1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», ότι την Τρίτη 6-12-2016 αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους της 1ης πληρωμής. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 107 δικαιούχους και 2 απορριπτόμενους με συνολικό ποσό πληρωμής 654.925,84 ευρώ.  Επίσης οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων:

του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής και
του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
           
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης  ήτοι μέχρι την  Δευτέρα 12-12-2016.Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 15 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046977.