6 προτάσεις έργων κατέθεσε ο Δήμος για τους Παιδικούς Σταθμούς της Λέσβου συνολικού προϋπολογισμού 1.747.536,93

 Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλλη, κάνει γνωστό ότι:


«Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, ως Δήμος Λέσβου, καταθέσαμε 6 προτάσεις έργων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, για έγκριση χρηματοδότησης, στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  μετά από Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3087, με Κωδικό: ΒΑ_ΕΤΠΑ_9a_18 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

 Οι προτάσεις που υποβάλαμε αφορούν την  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και συγκεκριμένα:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Προϋπολογισμού       733.747,42 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Προϋπολογισμού       193.706,88 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΕΣΣΟΥ
Προϋπολογισμού       168.079,11 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Προϋπολογισμού       197.610,66 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Προϋπολογισμού      186.500,00 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Προϋπολογισμού      267.892,94

Όπως προκύπτει υποβάλαμε προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.747.536,93 ευρώ, σε μια πρόσκληση με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ για όλο το Βόρειο Αιγαίο, ελπίζοντας στην υποσημείωση της πρόσκλησης ότι δύναται να αυξηθεί το αναφερόμενο ποσό, μιας και η δική μας θέληση είναι να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ως Δήμος.

Φυσικά το ότι εμείς ως Δημοτική αρχή θέλουμε, βεβαίως και δεν αρκεί. Καταθέσαμε προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και ως προς την ωριμότητα τους. Μια ωριμότητα στην οποία σε ότι μας αφορά ως Δήμος έχουμε κάνει ότι χρειάζεται. Εμπλέκονται όμως και άλλες υπηρεσίες, πέραν των Δημοτικών (π.χ αρχαιολογία κ.λ.π.), οι οποίες δεν εξαρτώνται από εμάς. Διεκδικούμε και δουλεύουμε ως Δήμος Λέσβου, αποδεικνύοντας ότι δεν αφήνουμε ευκαιρία που  να μην αξιοποιήσουμε, τουλάχιστον στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, για τον οποίον μπορώ  να μιλώ και ελπίζουμε, πιέζοντας για το καλύτερο.

Οφείλω να τονίσω ότι και αυτή η διεκδίκηση μας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.

Γι’ αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ: κατ’ αρχήν στο Δημοτικό μας Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, για την θετική  οπτική, την διάθεση να «βάλουν πλάτη»  και την  ομόφωνη υιοθέτηση των προτεινόμενων από εμάς προτάσεων,  καθώς επίσης και στους συναδέλφους Αντιδημάρχους, Κ. Κατσαρό και Ε. Τζιμή.

Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους εργαζομένους σε αυτές, της Διαχειριστικής Αρχής της Π. Β. Αιγαίου, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, στις υπηρεσίες Προγραμματισμού- ιδιαιτέρως στην κα Μαίρη Μπουλμπούλη, ειδική συνεργάτη του Δημάρχου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα,                    και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την άοκνη εργασία.


Κλείνοντας, αναφέρω ότι, η μελέτη εξοπλισμού αφορά όλους τους Παιδικούς του Δήμου Λέσβου. Η δε αξιολόγηση για ποιους Παιδικούς μας θα καταθέσουμε προτάσεις κτηριακών αναβαθμίσεων, έγινε με μοναδικό κριτήριο τα προβλήματα των κτηρίων. Δεν καταθέσαμε πρόταση για τον Παιδικό Σταθμό Πολιχνίτου παρά του ότι τα προβλήματα του είναι πάμπολλα. Τούτο δεν έγινε τυχαία. Ο χρόνος ήταν πολύ μικρός για την μέγεθος  της πρότασης που θέλουμε να καταθέσουμε για τον Πολιχνίτο, μιας και αφορά το κτήριο Μπάρου, με προσθήκες και προϋπολογισμό αρκετά υψηλό. Θα είμαστε όμως έτοιμοι, μόλις ανοίξει το Πρόγραμμα των Ο.Χ.Ε και θα υποβάλλουμε πρόταση, μιας και η προετοιμασία του φακέλου και αυτού του Παιδικού ολοκληρώνεται μέχρι τέλους του έτους από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου.