Εκλογές στο οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Εκλογές και στο περιφερειακό τμήμα Μυτιλήνης

Το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει προκηρύξει την διενέργεια εκλογών για την Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α.) και  των μελών των τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.),  των 16 Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016.


Η τακτοποίηση των οφειλών προς το Οικονομικό Επιμελητήριο λήγει στις 05/11/2016 ημέρα Σάββατο καθώς και η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας.


Η ΔΗ.ΚΙ.Ο ζητά την ενεργό συμμετοχή σας στις εκλογές του Ο.Ε.Ε., έτσι ώστε να συμβάλλετε στη κοινή προσπάθεια ανάδειξης του Ο.Ε.Ε. ως επιστημονικό και οικονομικό σύμβουλο της πολιτείας, καθώς και για την αναβάθμιση του επαγγέλματος.