Οι τελευταίες πληροφορίες για το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ανακοίνωση της πρώτης προδημοσίευσης για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2016, που με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά θα τρέξει από τον Σεπτέμβριο (φθινόπωρο).


Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια:

Οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες θα πρέπει, πιθανότατα, εκ των προτέρων να έχουν υποβάλει  Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ 2016). Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μισθώσει εκτάσεις ή να έχει αποκτήσει ζωικό κεφάλαιο πριν την 16η Μαΐου που θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για το ΟΣΔΕ 2016. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα καθώς ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα δικαιώματα του 2015 και δεν έχει δημοσιευθεί η εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.  

Υπενθυμίζουμε ότι στις προηγούμενες προκηρύξεις είχαμε συνήθως μεταβίβαση έκτασης ή/και πώληση ζωικού κεφαλαίου από παλαιούς αγρότες σ τους υποψήφιους νέους αγρότες με ταυτόχρονη μεταβίβαση δικαιωμάτων.

Μια άλλη κρίσιμη παράμετρος που τροποποιείται είναι οι δείκτες που θα καθορίζουν το γεωργικό εισόδημα.  Ας πάρουμε για παράδειγμα  την ελιά. Μέχρι σήμερα ένα εκτάριο (=10 στρέμματα.) ελαιώνα αντιστοιχούσε σε γεωργικό εισόδημα 2320 ευρώ.  Με τους νέους δείκτες ένα εκτάριο αντιστοιχεί σε 1882 ευρώ.  Και μόνο αυτή η αλλαγή σημαίνει μεγαλύτερη αρχική έκταση για την ένταξη (το ελάχιστο όριο ανεβαίνει). Αν λάβουμε υπόψη ότι αυξάνει και το «ελάχιστο γεωργικό εισόδημα», που πρέπει να έχει ο υποψήφιος νέος αγρότης (θα κυμανθεί από 8.000 έως 8.500€), τότε η έκταση για ένταξη θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από ότι ίσχυε στις προηγούμενες προκηρύξεις. Έτσι για την ένταξη με ελιές η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση θα είναι  από 42 έως 45 στρέμματα (όταν στις προηγούμενες προκηρύξεις ήταν 20 στρέμματα).

Ομοίως και στα αιγοπρόβατα ο ελάχιστος αριθμός για ένταξη θα είναι πάνω από 90 ζώα.

Στον παρακάτω  πίνακα δίνονται ενδεικτικά μερικές τιμές:Μια άλλη βασική αλλαγή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι οι δεσμεύσεις του Νέου Αγρότη θα είναι μικρότερες….. δεν θα έχουμε δέσμευση δεκαετίας… και δεν θα έχουμε υποχρέωση για αύξηση της εκμετάλλευσης την πρώτη πενταετία.

Επίσης η βαθμολογία θα έχει και στοιχεία « Περιφερειοποίησης»  αφού ένα τμήμα από την αξιολόγηση του Υποψηφίου Νέου Αγρότη θα καθοριστεί από τους στόχους που θα θέσει η κάθε Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες ας μην βιαστούν πριν έχουμε την προδημοσίευση με τις ακριβείς και επίσημες λεπτομέρειες.

Στόχος, τέλος, όλων των συναδέλφων Γεωπόνων Μελετητών είναι να δοθεί το δικαίωμα να ενταχθούν και όσοι επιλέξουν να αρχίσουν γεωργική δραστηριότητα μετά τον Ιούνιο που κλείνει το ΟΣΔΕ του 2016 και να αναλάβουν τη δέσμευση να δηλώσουν τη γεωργική εκμετάλλευσή τους στο ΟΣΔΕ 2017.

Για κάθε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το γραφείο μας 2251 0 28330


Πηγη aro-gi.com