Ενημερωτική συνάντηση με γεωργούς, κτηνοτρόφους, γεωργικούς συμβούλους, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στην Μυτιλήνη

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εργάζονται με ένα σκοπό.


 Να καταβάλλουν έγκαιρα και δίκαια τις ενισχύσεις των ελλήνων γεωργών, τηρώντας στο ακέραιο τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων, ώστε να μην επιβάλλονται πρόστιμα στη χώρα μας.
Ο στόχος μας είναι απλός.

Ούτε ένα ευρώ χαμένο για τους γεωργούς, ούτε μία ημέρα καθυστέρηση στις πληρωμές, ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τη χώρα. Για να τον επιτύχουμε, εκτός από τη δική μας δουλειά, απαιτείται η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων των γεωργών και κτηνοτρόφων, η τήρηση των υποχρεώσεών τους και η συνεργασία τους στη διαδικασία των ελέγχων.

Οργανώνουμε ενημερωτικές συναντήσεις με γεωργούς, κτηνοτρόφους,  γεωργικούς συμβούλους, φορείς υποβολής των αιτήσεων κ.λ.π  σε όλη την Ελλάδα και όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής –Αιγαίου στους παρακάτω νομούς:


Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ
Τόπος
Ώρες Ημερίδας
13/4/2016
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ-POΔΟΣ
18:00-20:00
14/4/2016
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, 
Ηρ. Πολυτεχνείου 5
Πόλη Χίου
18:00-20:00
18/4/2016
ΣΑΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ, Πλατεια Αγίου Σπυρίδωνος, Βαθύ
18:00-20:00
19/4/2016
ΛΕΣΒΟΥ
 Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Μικράς Ασίας 2 Μυτιλήνη
19:00-21:00
25/4/2016
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 4, ΑΧΑΡΝΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
11.30-13.30