Νέο Δ.Σ στην ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ


Τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 6-4-2016 συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:
Χρήστος Βαθρακούλης - Πολ. Μηχανικός Δήμου Λέσβου
Αντιπρόεδρος:
Μαρία Οικονόμου - Πολ. Μηχανικός Δήμου Λέσβου
Γενικός Γραμματέας:
Απόστολος Πασπαλάς - Χημικός Μηχανικός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Ταμίας:
Ασανούλα Φακή - Πολιτικός Μηχανικός Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Αν. Γεν. Γραμματέα:
Μαρία Τσαπώνη - Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λέσβου
Μέλη Δ.Σ.:
Παρασκευή Βασιλέλη - Αρχ. Μηχανικός Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Ελευθεριάδου Ελένη – Τοπ. Μηχανικός Περιφέρειας Β. Αιγαίου