ΤΕΛΟΣ στην «αναστροφή» των οχημάτων από την Ερμού στην Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών

Κυκλοφορία στην Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών.
   
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης, εγκρίθηκε ομόφωνα και οδεύει προς εφαρμογή, η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, για την παρέμβαση κυκλοφοριακού χαρακτήρα στην Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, η οποία προήλθε κατόπιν αρχικής παρέμβασης του Προέδρου Πάνου Πίτσιου, με θέμα “Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών: Καταστρατήγηση λειτουργίας του υπάρχοντος κόμβου & κίνδυνος ατυχημάτων – Προτάσεις σωστής λειτουργίας”.

Υπενθυμίζεται ότι το πλήρες κείμενο της αρχικής εισήγησης, η οποία είχε συζητηθεί ενδελεχώς σε πρόσφατη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., ήταν το ακόλουθο: 

“Παρότι υπάρχουν πινακίδες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία του υπάρχοντος κόμβου, τα Ι.Χ. μοτοποδήλατα και αυτοκίνητα που εξέρχονται από την Ερμού, παραβιάζουν κατάφορα τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και αντί να κατευθύνονται ως όφειλαν προς ΕΛΤΑ & Πλατεία Αλυσίδας, περνάνε εντελώς παράνομα απέναντι και κατευθύνονται προς την Οδό Καβέτσου, έστω κι’ αν υπάρχουν τόσο διπλή διαχωριστική γραμμή, όσο και ειδικά κολωνάκια μη διέλευσης.

Ο κίνδυνος για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως είναι εύλογο, όχι μόνο είναι υπαρκτός, αλλά είναι πολύ μεγάλος.

Η άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα της γενικότερης κίνησης στην Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, διαφέρει εντελώς από την υφιστάμενη και έχει κατατεθεί – δημοσιευθεί πολλάκις στο παρελθόν. Άπτεται δε, των γενικότερων ρυθμίσεων που απαιτούνται, για μία ολοκληρωμένη επίλυση του κυκλοφοριακού θέματος του κέντρου της πόλης, που θα βασίζεται σε μία άλλη φιλοσοφία, διαφορετική από τη σημερινή.

Ωστόσο, παρά το γεγονός της διαφορετικής προσέγγισης που έχω για το εν λόγω θέμα και παρά το ότι είναι κωμικοτραγικό οι οδηγοί που επιθυμούν να πάνε στην Καβέτσου, να υποχρεούνται να κατευθυνθούν πρώτα στην Αλυσίδα για αναστροφή, εντούτοις θεωρώ ότι προσωρινά πρέπει να βρεθεί μία λύση, ώστε να πάψει να παρατηρείται το σημερινό παράνομο φαινόμενο”.

Το Συμβούλιο της Δ/Κ Μυτιλήνης, έκανε δεκτή την πρόταση της Ε.Π.Ζ. με ορισμένες συμπληρωματικές τεχνικές υποδείξεις μικρής κλίμακας, για την καλύτερη εφαρμογή της, ως ακολούθως:  

«Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων ύψους 1,00 μ. σε διπλή σειρά και σε απόσταση μεταξύ τους 20 cm30 cm, επί της οδού Βουρνάζων μεταξύ των δυο λωρίδων κυκλοφορίας, ώστε ως δύο ίσες πλευρές ισοσκελούς τριγώνου, να αποτελούν τεχνική προέκταση της υφιστάμενης νησίδας και να λειτουργούν αποτρεπτικά στη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων προς την οδό Καβέτσου. Το μήκος της τοποθέτησης των πλαστικών κολωνακίων θα είναι περί τα 10 μέτρα από το τέλος της νησίδας της πλατείας Κυπρίων Πατριωτών και επί της οδού Βουρνάζων».

Τονίζεται ότι η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, θα μειώσει κατακόρυφα την παράνομη κίνηση οχημάτων εντός του πεζοδρόμου της Ερμού, λόγω της μεγάλης συσχέτισης που υπάρχει μεταξύ των δύο θεμάτων. Οι περισσότεροι οδηγοί “χρησιμοποιούν” παράνομα την Ερμού, δεδομένου ότι σήμερα έχουν τη δυνατότητα  να εισέρχονται “παράνομα” στην Καβέτσου. Όταν σταματήσει η παράνομη αυτή “διευκόλυνση” και είναι υποχρεωμένοι να κατευθύνονται προς την Αλυσίδα για αναστροφή, δεν θα έχουν λόγο να κινούνται παράνομα στην Ερμού και θα οδεύουν νόμιμα προς Προκυμαία, Κωνσταντινουπόλεως και Καβέτσου.

Επισημαίνεται εμφαντικά ο προσωρινός χαρακτήρας της απόφασης, μέχρι την πλήρη αλλαγή του κυκλοφοριακού συστήματος στην Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών και την ολιστική επίλυση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης, με μία εντελώς νέα και διαφορετική προσέγγιση, η οποία αποτελεί πάγια θέση του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης. Ωστόσο, μέχρι που να συμβεί αυτό και ιδιαίτερα τους ερχόμενους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Δεδομένου ότι η οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας τροποποίηση του κυκλοφοριακού, απαιτεί διαβούλευση φορέων και δημοτών, εμπλοκή συγκοινωνιολόγων και εκπόνηση σχετικών κυκλοφοριακών μελετών, η Δ/Κ Μυτιλήνης προγραμματίζει να “ανοίξει” αυτό το διάλογο, με το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2016).   

Ο Πρόεδρος Μυτιλήνης,                                              Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

  Πάνος Μιχ. Πίτσιος                                                                Γιώργος Καρίνος