Απαλλάσσονται απ΄ολες τις ποινές οι αξιωματικοί και οπλίτες του στρατού με απόφαση του Π.τ.Δ με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

Η απαλλαγή θα ισχύσει από 24 Μαρτίου 2016


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, απαλλάσσει, όπου τούτο είναι εφικτό να εφαρμοσθεί, όλους τους τιμωρημένους με πειθαρχικές ποινές αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές των αντίστοιχων Σχολών, από την έκτιση του υπολοίπου των ποινών τούτων.


Η απαλλαγή θα ισχύσει από 24 Μαρτίου 2016, για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές.