Μη διαχειρίσιμη πλέον κατάσταση από την αθρόα είσοδο των μεταναστών στο Μολυβο-Δημόσια συνεδρίαση του συμβουλίου Μηθυμνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε την 26η Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ωρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

1. Μεταναστευτικό. Μη διαχειρίσιμη πλέον κατάσταση από την αθρόα είσοδο των παράτυπων μεταναστών στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας, θέματα ασφαλείας και προστασίας των κατοίκων και των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Μήθυμνας.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 

Μήθυμνα 25-08-2015


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ