Ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του λιμανιού Πλωμαριου-Ακόμα ένα βήμα για κατασκευή πύλης εισόδου στο Πλωμάρι

Ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του λιμανιού Πλωμαριου


Τη θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου Λιμένα Πλωμαρίου, αποφάσισε η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Ιουνίου υπό την προεδρία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδώρου Βαλσαμίδη.

Σκοπός της μελέτης είναι αφενός τα υφιστάμενα λιμενικά έργα του λιμένα Πλωμαρίου να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4014/2011 και αφετέρου η χωροθέτηση τμήματος της χερσαίας ζώνης προκειμένου να κατασκευασθεί κτιριακή υποδομή και να διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος, ώστε να δημιουργηθεί πύλη SCHENGEN στο Πλωμάρι.

Τα υφιστάμενα έργα του Λιμένα Πλωμαρίου είναι τα παρακάτω:

Προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 530m και μήκος κρηπιδωμάτων 460 m.
Υπήνεμος μόλος συνολικού μήκους 257,20m και μήκος κρηπιδωμάτων 172,30 m.
Παραλιακά κρηπιδώματα μήκους περίπου 281,50 m εκ των οποίων τα 74 m βρίσκονται στο χώρο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών.
Πλωτός προβλήτας μήκους 70 m περίπου στο χώρο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών.
Ράμπα ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών.
Διαμόρφωση χερσαίας ζώνης συνολικής έκτασης 12.727,23 m2.
Διαμόρφωση λιμενολεκάνης συνολικής έκτασης 47.000 m2.

Τα έργα που προτείνονται να κατασκευασθούν στο πλαίσιο της μελέτης είναι τα εξής:

Χωροθέτηση ζώνης ελεγχόμενης εισόδου-εξόδου εντός της χερσαίας ζώνης εμβαδού περίπου 700 m2 με την κατασκευή κτιρίου 175 m2 για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών λειτουργίας της πύλης εισόδου, καθώς και διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου ως κτίριο στέγασης υπηρεσιών ελέγχου επιβατών.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος του κτιρίου για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών και οχημάτων.

Άρση φυσικών ογκολίθων έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μόλου.
Τεχνικά εξαρτήματα κρηπιδωμάτων.

Για το θέμα αυτό η Περιφερειάρχης κα. Χριστιάνα Καλογήρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Η δημιουργία Πύλης Εισόδου για το Πλωμάρι αποτελεί προτεραιότητα και σε στενή συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, το Δήμο, το Επιμελητήριο και το Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί. Τη γνωμοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Τέλος,  με το συντονισμό του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, θα προχωρήσουν και οι υπόλοιπες απαραίτητες ενέργειες που ορίζει ο Νόμος για τη δημιουργία της νέας Πύλης Εισόδου».