Εθελοντική δράση καθαρισμού της χερσαίας ζώνης του λιμανιού Μήθυμνας

Την Πέμπτη 28/05/2015 και ώρα 07:30 έχει προγραμματιστεί εθελοντική δράση καθαρισμού της χερσαίας ζώνης του λιμανιού Μήθυμνας.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον καθαρισμό να βρίσκονται το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι με μία σκούπα.


Thursday 28/5/2015 at 7:30 is scheduled voluntary cleaning action of the land area of the port of Mythimna. Kindly who wish to participate in cleaning lie on Thursday morning at the port with a broom.