Δήμος Λέσβου: Κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη και το πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής του Μακρύ Γιαλού

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που φιλοξενούν την τοποθέτηση της Επιτροπής Κατοίκων και Επαγγελματιών Μακρύ Γιαλού Μυτιλήνης αναφορικά με το θέμα του βιολογικού στην περιοχή της Μαρίνας Μυτιλήνης θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:Κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη και το πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής του Μακρύ Γιαλού, που εκφράζονται μέσω της παραπάνω επιτροπής. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οι παρεμβάσεις της Δημοτικής αρχής, γίνονται με βάση συγκεκριμένο ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό καθώς χρειάζονται μελέτες και αδειοδοτήσεις. Οποιαδήποτε αποσπασματική και υπό πίεση παρέμβαση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ανεπαρκή λύση, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να εμφανιστεί ξανά.


Είναι σαφές ότι υπάρχει η βούληση και η διάθεση να λυθούν άμεσα όλα τα ζητήματα που αφορούν μικρές παρεμβάσεις, που δεν απαιτούν μελέτες και αδειοδοτήσεις, όπως έγινε με το χώρο δίπλα από τη μαρίνα και σε άλλες περιοχές σε όλη τη Λέσβο. Για όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, αφού ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων είναι ενιαίος για όλο το νησί και απαιτείται χρόνος για να υλοποιηθεί.