Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2020 στην Λέσβο (γεννημένοι το έτος 1999)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, καλεί όλους τους
άρρενες που γεννήθηκαν το έτος 1 9 9 9, Δημότες του Δήμου μας, να προσέλθουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από σήμερα, ήτοι το αργότερο έως 6 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του Στρατολογικού πίνακα των στρατευσίμων της κλάσεως 2020 στην οποία ανήκουν, δηλαδή επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, γραμματικές γνώσεις κ.λ.π.

Μαζί τους να φέρουν και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή εάν δεν υπάρχει στα χέρια τους επαγγελματικό βιβλιάριο, το απολυτήριο του σχολείου στο οποίο φοίτησαν τελευταία ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία αυτών. Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον να προσέλθουν, μπορούν να έρθουν οι γονείς τους ή άλλοι συγγενείς.


Ειδικότερα οι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης θα πρέπει να προσέλθουν  στο γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων του δήμου (διεύθυνση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και οι λοιποί δημότες στην έδρα της δημοτικής ενότητας όπου είναι εγγεγραμμένοι.