Παρεμβολές στο ψηφιακό σήμα από αναλογικούς αναμεταδότες-Διακοπή από τον δήμο Λέσβου των αναλογικών αναμεταδοτών

Σχετ. : Επιστολή προς Δήμο Λέσβου Υπ. Αρ. 5009/Φ386 Ε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &Ταχυδρομείων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια ενεργειών του Δήμου Λέσβου, σχετικά με τη μη κάλυψη αρκετών περιοχών από τηλεοπτικό ψηφιακό σήμα, η αρμόδια Επιτροπή (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)(σχετικό) μας ενημέρωσε ότι στις περιοχές Άντισσα, Σίγρι, Ανεμότια, Μήθυμνα, Μόρια, Παναγιούδα, Παράκοιλα και Αλυφαντά, υπάρχουν παρεμβολές στο ψηφιακό σήμα που δημιουργούνται από αναλογικούς αναμεταδότες. Για να αποφευχθούν αυτές οι παρεμβολές και να γίνει κανονικά η λήψη του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, ο Δήμος Λέσβου θα διακόψει τη λειτουργία των αναλογικών αναμεταδοτών στις παραπάνω περιοχές. Παρακαλούνται οι κάτοικοι των χωριών αυτών να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους.


Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, οι αναλογικοί αναμεταδότες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά, έως ότου ολοκληρωθεί η επέκταση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε κάθε περιοχή της Λέσβου.