ΕΣΠΑ – Ένταξη της Πράξης «Επενδύσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Λέσβου»


 Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 (ΕΣΠΑ) του παρακάτω έργου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ συνολικής δαπάνης 823.321,29 €.