Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το έργο ηλεκτροφωτισμού της οδού προς Αγία Βαρβάρα στα Πάμφιλα

 

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός οδού προς Αγία Βαρβάρα Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων», συνολικού προϋπολογισμού 117.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην αντικατάσταση φωτιστικών με πλακέτα LED με σκοπό τον επαρκή φωτισμό του χώρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μυτιλήνης και έχει προθεσμία εκτέλεσης τους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 στις 15:00.