«Διαπλέκοντας μουσικές και ήχους του χθες και του σήμερα: Μουσειολογικές και μουσικές εξερευνήσεις με αφορμή τη μουσική παράδοση της Λέσβου»

 

Το Αναγνωστήριο Αγιάσου σε συνεργασία με τον κοινωνικό φορέα Visit Agiasos ,το Γυμνάσιο και Λύκειο Αγιάσου, υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαπλέκοντας μουσικές και ήχους του χθες και του σήμερα: Μουσειολογικές και μουσικές εξερευνήσεις με αφορμή τη μουσική παράδοση της Λέσβου», το οποίο έχει την αιγίδα και τη χρηματοδότηση  του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπλέκει δημιουργικά την παράδοση με την τεχνολογία, τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, τη ψηφιακή καινοτομία, καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων πολιτιστικών αγαθών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Αγιάσου και θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια που στηρίζονται στις μεθόδους της βιωματικής μάθησης, της δημιουργικής -σχεδιαστικής σκέψης.

Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο, που αποτελεί και τον πυρήνα του εκπαιδευτικού προγράμματος, περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις σε δύο ομάδες, με επιμέρους εργαστήρια σε θέματα μουσικής σύνθεσης και μουσειολογίας.

Οι δύο αυτές δράσεις θα υλοποιηθούν αρχικά παράλληλα και έπειτα αλληλοπλέκονται στα δύο επόμενα στάδια με στόχο τον τελικό συν-σχεδιασμό και την υλοποίηση από τους ίδιους τους μαθητές μιας έκθεσης που θα παρουσιάζει την ιστορία της μουσικής παράδοσης της Λέσβου και ειδικότερα της Αγιάσου, με έμφαση στην παρουσία του σαντουριού, την επιρροή αυτής της παράδοσης στη σύγχρονη μουσική σκηνή και θα εξερευνά παράλληλα τις δυνατότητες ανάμειξης αυτής της μουσικής παράδοσης με σύγχρονους ήχους.

Στην τελική φάση του προγράμματος οι μαθητές των 2 ομάδων ενώνουν τις δυνάμεις τους και με την καθοδήγηση και τη βοήθεια επαγγελματιών του χώρου, συν-δημιουργούν την εν λόγω έκθεση σε συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή της Αγιάσου που θα επιλέξουν οι ίδιοι (πιθανοί χώροι μπορεί να αποτελέσουν το φουαγιέ του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, το λαογραφικό Μουσείο , ο χώρος του φορέα Visit Agiasos κ.α.). Εργάζονται εντατικά, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και στο τέλος υλοποιούν την έκθεση όλοι μαζί.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και σε άλλες σχολικές ομάδες της Λέσβου. Οι ίδιοι οι μαθητές των 2 ομάδων που συνέβαλαν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία της θα αποτελούν τους ξεναγούς για τους επισκέπτες. Η διάρκεια της θα είναι τρίμηνη.

Τα σεμινάρια ηχητικού σχεδιασμού θα πραγματοποιηθούν από το μουσικό κ .Νίκο Τσιριγώτη και τα σεμινάρια Μουσειολογίας από την  κ. Ζιώγα Ηλιάνα Μουσειολόγος -Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ομάδα κοινού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου. Μία ομάδα 10-15 θα συμμετάσχει στην 1η δράση και μία ομάδα ανάλογου μεγέθους στη 2η δράση. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου της Αγιάσου.

 Δράση Εργαστήρια Μουσειολογίας-1η Ομάδα μαθητών

Η  Δράση του προγράμματος εστιάζει στις αρχές, τη θεωρία και την εφαρμογή της σύγχρονης Μουσειολογίας. Οι μαθητές μπαίνουν στον ρόλο μουσειολόγων, ερευνητών αρχιτεκτόνων, γραφιστών και εξοικειώνονται με μουσειολογικές και μουσειογραφικές τεχνικές, καθώς και με τον εκθεσιακό σχεδιασμό

Ως βάση για τον σχεδιασμό μιας έκθεσης με κεντρική θεματική την μουσική παράδοση της Λέσβου και ειδικότερα της Αγιάσου, την παρουσία του σαντουριού και την επιρροή και αναθεώρηση αυτής της παράδοσης στη σύγχρονη εποχή, οι μαθητές γνωρίζουν και αξιοποιούν την πλούσια συλλογή του Αναγνωστηρίου (σπάνια βιβλία με νότες και βιβλία διδασκαλίας μουσικής, πλούσιο ηχητικό αρχείο με μουσικές ηχογραφήσεις, σπάνιο αρχείο μουσικολαογραφικού υλικού με μπομπίνες μαγνητοφώνου με όλο το μουσικό υλικό της Λέσβου και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων, μουσικές παρτιτούρες, μουσικά όργανα και σαντούρια, αρχειακό υλικό για τη μουσική παράδοση του νησιού κ.α.)

Επαγγελματίες του χώρου (μουσειολόγοι, ερευνητές, διαχειριστές πολιτισμού, αρχιτέκτονες, γραφίστες) αποτελούν εισηγητές των επιμέρους εργαστηρίων και καθοδηγούν τους μαθητές σε όλη την πορεία σχεδιασμού της έκθεσης.

Η δράση αυτή εκτείνεται στα παρακάτω εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών το καθένα. Τα εργαστήρια υλοποιούνται σε διάστημα 3,5 εβδομάδων (1-2 ανά εβδομάδα).

1.     Εργαστήριο γνωριμίας με τη συλλογή του Αναγνωστηρίου Αγιάσου

2.     Εργαστήριο νοηματοδότησης και ερμηνείας αντικειμένων με βάση τη συλλογή του Αναγνωστηρίου

3.     Εργαστηρίου Μουσειογραφίας και Εκθεσιακού Σχεδιασμού (exhibition design)

4.     Εργαστήριο γραφιστικής αποτύπωσης

5.     Εργαστήριο συγγραφής εκθεσιακών κειμένων

6.     Εργαστήριο χρήσης και εφαρμογής ψηφιακών μέσων σε μουσειακές εκθέσεις

 Δράση Εργαστήρια Ηχητικού Σχεδιασμού (Sound Design)-2η Ομάδα μαθητών

Η 2η Δράση εστιάζει στον Ηχητικό Σχεδιασμό, αλλά και τη σύγχρονη, μουσική, καλλιτεχνική δημιουργία. Οι μαθητές εξερευνούν τη μουσική παράδοση της Λέσβου, αλλά και τη σύγχρονη μουσική σκηνή προσπαθώντας να εντοπίσουν τις πολλαπλές επιρροές της παράδοσης στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Στη συνέχεια εξοικειώνονται οι ίδιοι με ψηφιακά μέσα και πειραματίζονται πάνω στην ανάμειξη της παραδοσιακής μουσικής, και κυρίως του ήχου του σαντουριού, με σύγχρονους ήχους.

Ως βάση αξιοποιούν κι εδώ το πλούσιο ηχητικό αρχείο με μουσικές ηχογραφήσεις, το σπάνιο αρχείο μουσικολαογραφικού υλικού με μπομπίνες μαγνητοφώνου με όλο το μουσικό υλικό της Λέσβου και των απέναντι μικρασιατικών παραλίων του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, αλλά και νεότερες ηχογραφήσεις των μαθημάτων των τμημάτων μουσικής διδασκαλίας του Αναγνωστηρίου.

Επαγγελματίες του χώρου, αλλά και μουσικοί αποτελούν εισηγητές των επιμέρους εργαστηρίων και καθοδηγούν τους μαθητές σε όλη την πορεία σχεδιασμού της έκθεσης

Η δράση αυτή εκτείνεται στα παρακάτω εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών το καθένα. Τα εργαστήρια υλοποιούνται σε διάστημα 3,5 εβδομάδων (1-2 ανά εβδομάδα).

1.     Εργαστήριο γνωριμίας με τη μουσική παράδοση της Λέσβου

2.     Εργαστήριο γνωριμίας με τη σύγχρονη μουσική σκηνή της Λέσβου

3.     Εργαστήριο ηχητικού σχεδιασμού

4.     Εργαστήριο βασικών τεχνικών μίξεων ήχου

5.     Εργαστήριο εξοικείωσης με ψηφιακά μέσα και προγράμματα μίξης ήχου

6.     Εργαστήριο κατασκευής ηχητικού περιβάλλοντος για μουσειακές εκθέσεις

3η Δράση: Δοκιμή και Προτυποποίηση (Περίοδος prototype & testing διάρκειας ενός μήνα)

Σε αυτή τη φάση οι δύο παραπάνω δράσεις αλληλοπλέκονται. Οι δύο ομάδες μαθητών συναντώνται πλέον και συνεργάζονται δοκιμάζοντας και ενώνοντας τις καινούργιες τους δεξιότητες, που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, στο συν-σχεδιασμό μιας έκθεσης που θα παρουσιάζει την ιστορία της μουσικής παράδοσης της Λέσβου και ειδικότερα της Αγιάσου, με έμφαση στην παρουσία του σαντουριού, την επιρροή αυτής της παράδοσης στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Βασικό ηχητικό περιβάλλον της μουσειακής έκθεσης θα αποτελέσουν οι απόπειρες ανάμειξης της μουσικής παράδοσης με σύγχρονους ήχους, που θα δοκίμασε η 2η ομάδα στα εργαστήρια Ηχητικού Σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια του σταδίου της προτυποποίησης, οι μαθητές συναντώνται τακτικά και πειραματίζονται, έχοντας την ελευθερία να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να τις δοκιμάσουν και να τις ελέγξουν με την υποστήριξη των εισηγητών των εργαστηρίων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Περίοδος ετοιμασίας και υλοποίησης της έκθεσης διάρκειας ενός μήνα

Οι μαθητές των 2 ομάδων ενώνουν τις δυνάμεις τους και με την καθοδήγηση και τη βοήθεια επαγγελματιών του χώρου, συν-δημιουργούν την εν λόγω έκθεση σε συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή της Αγιάσου που θα επιλέξουν οι ίδιοι (πιθανοί χώροι μπορεί να αποτελέσουν το φουαγιέ του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, το Παλαιό Δημαρχείο Αγιάσου, Ο χώρος του φορέα Visit Agiasos κ.α.). Εργάζονται εντατικά, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και στο τέλος υλοποιούν την έκθεση όλοι μαζί.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και σε άλλες σχολικές ομάδες της Λέσβου. Οι ίδιοι οι μαθητές των 2 ομάδων που συνέβαλαν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία της θα αποτελούν τους ξεναγούς για τους επισκέπτες. Η διάρκεια της θα είναι τρίμηνη.