Αυτοψία του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Τ. Βέρρου στο υπό υλοποίηση έργο του δρόμου Σκουτάρου –Τσιχράντας

 

Το έργο αγροτικής οδοποιίας που συνδέει τον Σκουτάρο με την Τσιχράντα, συνολικού μήκους 2,2 χλμ., χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ της Περιφέρειας (900.000 ευρώ) και υλοποιείται με την επίβλεψη του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου».

Αυτή τη στιγμή οι εργασίες για τον δρόμο έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται μέσω της εξασφάλισης σύντομα ενός επιπλέον μικρού κονδυλίου, να κατασκευαστούν τα επιπλέον 200 περίπου μέτρα που υπολείπονται, για να παραδοθεί το οδικό έργο στο επόμενο διάστημα σε όλο του το μήκος. Εξασφαλίζοντας με την ασφαλτόστρωση σε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του αγροτικού δικτύου της Δυτικής Λέσβου, μία μόνιμη λύση, χωρίς κόστη συντήρησης για το Δήμο.