Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: «Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού και Πολιτισμού…»

 

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.) αναρτώνται σήμερα:

Στο link Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από αθλητικούς συλλόγους, σωματεία κ.α. για συνδιοργάνωση με την Π.Β.Α. αθλητικών δράσεων για το 2024.

Στο link http://www.pvaigaiou.gov.gr/σχέδιο-δράσης-πολιτισμος/ την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία ή φορείς για συνδιοργάνωση με την Π.Β.Α. πολιτιστικών δράσεων για το 2024.