Στον Υπ. Οικονομικών από τον Παναγιώτη Παρασκευαιδη η Καθυστέρηση πληρωμών ΕΣΠΑ


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Καθυστέρηση ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμών Ιδιωτικών επενδύσεων Τομεακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ και Π.Ε.Π. Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020,

Κίνδυνος Απένταξης Επενδύσεων και οικονομικής καταστροφής επενδυτών”

 

Κύριε Υπουργέ,

Όλα τα ενταγμένα έργα στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, τιμολογηθεί και εξοφληθεί έως 31-12-2023.

Η διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπει τους ενδιάμεσους ελέγχους και πιστοποίηση προόδου καθώς και τις ενδιάμεσες πληρωμές, αφού το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, με επιδότηση της ιδιωτικής επένδυσης.

Η έγκαιρη πληρωμή των ενδιάμεσων αιτημάτων πληρωμών είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων.

Από τον Οκτώβριο του 2023, ο ενδιάμεσος φορέας ΕΦΕΠΑΕ του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, επιβεβαιώνει αδυναμία καταβολής εκκαθαρισμένων αιτημάτων ενισχύσεων που αναλογούν σε έργα του ΕΠΑνΕΚ, λόγω έλλειψης απαραίτητων πιστώσεων.

Το ίδιο ισχύει και για τα επενδυτικά σχέδια των φορέων που αντιστοιχούν σε πόρους του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου αλλά και όλων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Αυτή η οικονομική αδυναμία του ΕΦΕΠΑΕ και κατ’ επέκταση του κράτους, να καταβάλλει έγκαιρα τα χρήματα των εκκαθαρισθέντων ενδιάμεσων πιστοποιήσεων και πληρωμών στους επενδυτές, ώστε να μπορέσουν έως την 31-12-2023 να εξοφλήσουν και το υπόλοιπο των δαπανών (τιμολόγια) ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων τους, δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο, λόγω στενότητας χρονικών περιθωρίων, οικονομικής καταστροφής τους.

Τα επενδυτικά τους σχέδια, δεν θα μπορούν να παραληφθούν ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά και θα απενταχθούν, οδηγώντας τους στην οικονομική καταστροφή.

Επειδή πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας αυτοί που τόλμησαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες αλλεπάλληλων κρίσεων (υγειονομικής, ενεργειακής, πληθωριστικής) να επενδύσουν τις οικονομίες τους, μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δεν πρέπει να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και καταστροφή.

Επειδή εδώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που καταστράφηκαν κυριολεκτικά πέραν των άλλων κρίσεων και από την Μεταναστευτική κρίση και συνεχίζουν να δέχονται μεταναστευτικές ροές, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν μείζονα σημασία για την Τοπική Οικονομία, όπως και η κάθε θέση εργασίας που αυτές δημιουργούν.

Επειδή καθίσταται άμεση η ανάγκη διάθεσης πιστώσεων στον ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ.

Επειδή διαπιστώνω δυστυχώς και λυπάμαι που θα το πω, μια άτυπη γενικευμένη καθυστέρηση πληρωμών του κράτους και σε άλλους τομείς και δεν γνωρίζω αν αυτό έχει να κάνει με δημιουργική λογιστική επί των οικονομικών δεικτών την 31-12-2023 στο κλείσιμο του οικονομικού έτους.

Επειδή εξ όλων των παραπάνω πιθανώς να καταστεί αναγκαία η χορήγηση μιας οριζόντιας παράτασης για την ολοκλήρωση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων εντός του 2024 με την προϋπόθεση μέχρι την λήξη της, να έχουν εξοφληθεί όλες οι εκκρεμούσες ενδιάμεσες εκκαθαρισμένες αιτήσεις πληρωμών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο κύριος Υπουργός

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Προτίθεται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία και να εξασφαλίσει με Απόφασή του τις απαραίτητες πιστώσεις, ώστε να εξοφληθούν τα εκκαθαρισμένα αιτήματα πληρωμών

Προτίθεται, εάν το πρώτο δεν καταστεί εφικτό, να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων εντός του 2024 και ταυτόχρονα να μεταφέρει τις απαραίτητες πιστώσεις στον ενδιάμεσο φορέα.

           

Μυτιλήνη, 11-12-2023

Ο Ερωτών Βουλευτής

Λέσβου, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου

 Παναγιώτης Παρασκευαΐδης