Αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης στην Χρυσομαλλούσα


Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Αντικατάσταση Τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης" και έχοντας υπόψη την Αριθμ. Αποφ. 472/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, στην οδό Οικονόμου Τάξη από το ύψος της οδού Υακίνθου έως την οδό Αναπαύσεως θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης. Η διακοπή κυκλοφορίας στην Οικονόμου Τάξη θα πραγματοποιείται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο εργασιών του έργου.

Η έναρξη των εργασιών θα ξεκινήσει την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 στο τμήμα Υακίνθου έως Ασκληπιού. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παράλληλη οδό Χρυσομαλλούσης