Κατατακτήριες εξετάσεις από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης για το έτος 2023-2024


Στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης θα διενεργηθούν στο 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου οι ετήσιες κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. στο χώρο του Μουσικού Σχολείου στο κτήριο ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται για  κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου είναι οι εξής:                              

Γ΄ Γυμνασίου:  1 θέση, Β΄ Λυκείου: 2 θέσεις και Γ΄ Λυκείου: 2 θέσεις.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Γ΄τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Μορφολογία, Υποχρεωτικό Ατομικό όργανο-Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22510-25797.