Απολογισμός συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του δήμου δυτικής ΛέσβουΑπολογισμός συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ότι υλοποιήθηκε επιτυχώς η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου ( Πρώτη φάση) στο οποίο πραγματοποιήθηκαν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου δημιουργήθηκαν οχτώ (8) εκπαιδευτικά τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

   ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ (ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ) 50 Χ

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 25 Χ

3 ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25 Χ

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 25

Χ

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 Χ

6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 25 Χ

7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 Χ

Στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δήλωσαν συμμετοχή και ξεκίνησαν την παρακολούθηση τους 151 άτομα εκ των οποίων ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων τα 81 άτομα.

Τα προσφερόμενα προγράμματα παρακολούθησαν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2253350219- 2253350221

Ταχ. Διεύθυνση: Κεντρικό δημοτικό κατάστημα, Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ 81107

Email: educulture.dwlesvos@gmail.com