Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΜΟ-ΤΟ Key» του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου


Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου (ΔιΦεΜΜ) θα πραγματοποιηθεί από τις 16 μέχρι τις 18 Μαΐου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MO – TO Key, σε 3 σχολεία της Λέσβου. 


Το πρόγραμμα των ημερών: