Υπογράφτηκε σύμβαση για την ανέγερση Κέντρου Υγείας Μανταμάδου


Στις 18/05/2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Μανταμάδου προϋπολογισμού 2.048,751Ε ανάμεσα στη 2η Δ.Υ.Π.Ε Πειραιώς και Αιγαίου και τον ανάδοχο που είναι η εταιρεία << Πράξις >>.

Ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί για την εκτέλεση του έργου περίπου στο τέλος Ιουνίου. Ένα έργο τεράστιας σημασίας όχι μόνο για τον Μανταμάδο αλλά και για όλο το Β.Α τμήμα του νησιού . Θα εξυπηρετεί πάνω από 10 χωριά. Μία δομή υγείας, η οποία εκτός από θέματα υγείας των ανθρώπων θα συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας Μανταμάδου και φυσικά θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο κόσμος.

Το έργο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέσα σε 514 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ώστε να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.