Νέο Δ.Σ στην Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης

Μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μυτιλήνης την θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Καρίπης Παναγιώτης . 

Η σύσταση του Δ.Σ. είναι η εξής :